KẾ HOẠCH HỘI THI CHI HUY ĐỘI_LUẬT TRẺ EM_LUẬT GIAO THÔNG 2017-2018

Tên file: KH-Hoi-thi-Chi-huy-Doi-Luat-tre-em-Luat-Giao-thong-2017-2018.TX_.doc
Tải về

 

PHÒNG GD & ĐT CẦU NGANG

TRƯỜNG THCS HIỆP MỸ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số :       /KH-THCS                  Hiệp Mỹ Tây,  ngày  12  tháng 3  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi

gắn với Hội thi tìm hiểu Luật Trẻ em và Luật Giao thông

năm học 2017 – 2018

 

 

Căn cứ vào Chương trình liên tịch số 01-Ctr/ĐTN-PGDĐT, ngày 15/9/2017 giữa Huyện đoàn và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Cầu Ngang “Về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018”.

Thực hiện kế hoạch xây dựng kế hoạch “Về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018”. Trường THCS Hiệp Mỹ Tây tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi gắn với Hội thi tìm hiểu Luật Trẻ em và Luật Giao thông năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. 1. Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ Ban Chỉ huy Đội, tạo điều kiện để các em đội viên, tìm hiểu kiến thức về Đoàn, Đội, Luật Trẻ em và Luật Giao thông, rèn luyện kỹ năng công tác Đội, thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người chỉ huy Đội.
 3. 2. Tạo sân chơi lành mạnh để các em đội viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
 4. 3. Thông qua các hoạt động của Hội thi nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ Ban Chỉ huy Đội xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và công tác Đội đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ Ban Chỉ huy Đội ngày càng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
 5. 4. Các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu công tác của đội ngũ Ban Chỉ huy Đội; đảm bảo tính thiết thực, bổ ích, an toàn và tiết kiệm.
 6. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG
 7. Đối tượng, tiêu chuẩn

1.1. Đối tượng: Là thành viên Ban Chỉ huy Đội của các Chi đội..

1.2. Tiêu Chuẩn

Thí sinh tham gia hội thi phải đạt kết quả học tập từ khá trở lên, xếp loại đạo đức tốt; là hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trong các hoạt động của nhà trường và phong trào do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức; nắm vững nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội; có khả năng điều hành, tổ chức các hoạt động tập thể và giải quyết các tình huống trong sinh hoạt Đội.

 1. Thời gian, số lượng:

2.1. Thời gian

Tổ chức hội thi trong 01 buổi, lúc 7 giờ 30 phút ngày  24/3/2018.

2.2. Số lượng

– Số lượng tham gia hội thi: 01 thí sinh/Chi đội.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Hiểu biết về truyền thống, lịch sử của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; truyền thống của thiếu nhi Việt Nam; hoạt động nhi đồng; chương trình Rèn luyện đội viên, các ngày lễ kỷ niệm trong năm, gương các anh hùng liệt sĩ, những phong trào lớn của Đội, một số nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, Luật Giao thông,…

1.2. Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng thực hành Nghi thức Đội, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng trại, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong hoạt động Đội.

 1. Hình thức

2.1. Thi lý thuyết: Thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi (các câu hỏi liên quan kiến thức về Luật Trẻ em: 10 câu; Luật Giao thông: 10 câu; kiến thức về Đoàn, Đội và kiến thức chung: 10 câu).

2.2. Thi thực hành

– Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh: Thực hiện các yêu cầu đối với Chỉ huy Đội; hướng dẫn đội viên tập hợp, chỉnh cự ly các đội hình, điểm số báo cáo, thực hiện các yêu cầu đối với đội viên.

Kỹ năng: Kỹ năng truyền tin (nhận tín hiện Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đường); Kỹ năng hoạt động trại (Nút dây).

 1. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Trường THCS Hiệp Mỹ Tây ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi gắn với Hội thi tìm hiểu Luật Trẻ em và Luật Giao thông năm học 2017 – 2018.

– Tổng phụ trách đội tổ chức triển khai đến giáo viên chủ nhiệm, từng học sinh các lớp  về nội dung kế hoạch này.

– Tổng phụ trách đội Đội phối hợp với các đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  để tổ chức có hiệu quả cuộc thi này. Trong quá trình tổ chức có khó khăn gì báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng để chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời.

– Chọn cử thí sinh đạt giải cao, bồi dưỡng tham gia Hội thi do cấp huyện tổ chức.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi gắn với Hội thi tìm hiểu Luật Trẻ em và Luật Giao thông năm học 2017 – 2018 của Trường THCS Hiệp Mỹ Tây.

 

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

– Xã Đoàn Hiệp Mỹ Tây;

– Ban phụ trách Đội;

– Liên đội;

– Lưu VT.

 

                                                                       TRỊNH HỒNG QUANG