KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)

Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày lễ quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa tri ân thầy cô mà còn là dịp nhìn lại một năm hoạt động của ngành giáo dục để có những kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy hơn.

Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: st

Nguồn gốc Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tháng 1/1946, Liên Hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (Fédertion International Syndicale des Enseignants – FISE) được thành lập ở Paris, Pháp.

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Tháng 7/1953, Công đoàn giáo dục Việt Nam gia nhập tổ chức giáo giới quốc tế này.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có cả Công đoàn Giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Nghị quyết của hội nghị đã được nhanh chóng phổ biến đến tất cả các trường học, các cơ quan quản lý giáo dục miền Bắc và đồng bào, giáo giới, học sinh miền Nam. Ngày 20/11/1958, Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên trên miền Bắc nước ta và các vùng giải phóng miền Nam các năm sau đó.

Quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982 của Hội đồng Bộ trưởng lấy ngày 20/11 từ nay làm Ngày Nhà giáo Việt Nam dựa trên cơ sở thực tế của những ngày 20/11 đã qua, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các nhà giáo.

Ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để tri ân những nhà giáo, những tấm gương hoạt động giáo dục có đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam.

Ngày 20/11 từ lâu được xem là ngày tôn sư trọng đạo nhằm tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm giáo dục. Vào ngày này, cả xã hội và các thế hệ học trò thể hiện sự tri ân với “những người đưa đò thầm lặng”.

Cùng với đó, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là dịp để ngành giáo dục nhìn lại và đánh giá hiệu quả của các hoạt động giáo dục và lập phương hướng cho các cải tiến trong dạy và học.

Dịp 20/11 hàng năm, nhiều hoạt động kỷ niệm, tôn vinh, tri ân các thầy cô giáo được tổ chức trang trọng, ý nghĩa trên khắp cả nước, thể hiện ý nghĩa tốt đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam. Mỗi hoạt động kỷ niệm đều là cách để cộng đồng thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người làm nên hành trình giáo dục của đất nước.