NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ VIỆC VI PHẠM SỬ DỤNG ĐIỆN

Ngày 27 tháng 11 năm 2023 trường THCS Hiệp Mỹ phối hợp với đơn vị điện lực tỉnh Trà Vinh chính nhánh huyện Cầu Ngang truyên tuyền tiết kiệm điện và an toàn điện trong trường học năm 2023.

04

Bên cạnh đó, đơn vị trao 10 phần quà cho 10 em học sinh vượt khó tích cực học tập trong năm học 2023-2024

05

( HT trường và chủ đơn vị phát quà cho học sinh)

Đơn vị điện lực tuyền truyền cách sử dụng điện cho học sinh trong buổi sinh hoạt

08

00

 

01

 

3