MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI, TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHO THIẾU NHI

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ măng non của đất nước.
Trong năm học 2022-2023 Liên đội trường THCS Hiệp Mỹ Tây đã tổ chức đưa thiếu nhi đến địa chỉ đỏ tại viếng lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tỉnh Đồng Tháp. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích để học sinh cùng tham gia, cùng trải nghiệm qua đó giáo dục các em lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức phấn đấu vươn lên.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Hành trình đến địa chỉ đỏ mang ý nghĩa hết sức quan trọng giáo dục cho các em thiếu nhi về những truyền thống quý báu, những giá trị tinh thần. Bên cạnh đó, giáo dục cho các em tấm lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Kết quả có 25 đội viên tham gia.